Dak Lak Museum’s working-year ending ceremony 2017 and officials meeting 2018

On the May 1st afternoon, Dak Lak Museum held a working-year ending ceremony 2017 and an official meeting 2018. Attending the meeting were Mr. H'Lim Nie, Provincial Party Committee, Party Secretary and Director of the Department of Culture, Sports and Tourism; a representative of the Dak Lak Police Station; the former leaders of the Dak Lak Museum and representatives of departments and units under the Department of Culture, Sports and Tourism as well as officials and employees of the Dak Lak Museum.

In 2017, marked the renewal, positive changes in the direction of management, strengthening the discipline of the Museum. Under the difficult conditions, the close attention and direction of the leaders of the Department of Culture, Sports and Tourism, the support and coordination of the departments and units under the Department as well as the units, individuals, employees and workers, the Museum has gained great achievements, creating an impression with the visitors by the effort and turning themselves into a tourism attraction of the province. Many visitor-oriented activities are being implemented by Dak Lak Museum includes improving infrastructure to serve the tourists and strengthening to organize events, exhibitions and traditional cultural activities in order to attract more visitors, such as the Mid-Autumn program, experience in folk games and traditional handicraft trades, temporary exhibition "Prehistoric Archeology of Dak Lak", setting up itinerary of exhibition to meet the demand for the various visitors, maintaining and enhancing the heritage education program for students. Dak Lak Museum also focused on intensive research activities with the aim at preserving heritage sites, survey and excavation sites. Moreover, the Museum is concerned about  professional training for the staff.

In the year 2018, the Dak Lak Museum will continue to renovate the direction of management, continue to supplement, improve and effectively implement plans; further enhance the visitor-oriented activities, improve the quality of service and maintain the title of the first ranking National Museum.

Recognizing the achievements of the collectives and individuals of the Dak Lak Museum achieved in 2017, the Director of the Department of Culture, Sports and Tourism awarded them gaining outstanding achievements in their work, including eight collectives to be awarded the title of Excellent Labor Collective, nine individuals to be awarded the title of excellence in emulation movement, four and seventeen individuals to be awarded the Certificate of Merit from the Director of Department of Culture, Sports and Tourism. At the same time, the Police of Dak Lak province also awarded the Certificate of Merit to the collective, one individual of Dak Lak Museum gaining excellent achievements in the movement of National Security Defense.

At the meeting, Mrs. H'Lim Nie on behalf of the Party Committee, the Director of Dak Lak Department of Culture, Sports and Tourism spoke to give  direction. She appreciated solidarity, efforts and achievements of the Museum in 2017, and she encouraged, directed and assigned the Museum to organize activities more  effectively in 2018 and in the future.

At the same time, Dak Lak Museum carried out the farewell procedures for the etirement of Mrs. H'Loan Adrong, the former Temporary Director of the Museum and Mr. Do Van Kien, the former Deputy Director of the Museum.

Department of Communication

Spectator news

Hải Phòng: Công nhận 7 di tích lịch sử cấp thành phố

VH- Hội đồng Tư vấn xét duyệt xếp hạng di tích TP Hải Phòng vừa họp xem xét các hồ sơ đề nghị xếp ...

Người lưu giữ những giá trị văn hóa Thái

 

Những người Thái đen sống trên cánh đồng Mường Lò không mấy người là không biết tới ông Lò Văn ...

Triển lãm ảnh “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với ATK Thái Nguyên”

NDĐT - Sáng 17- 8, tại Nhà Văn hóa công nhân Gang thép Thái Nguyên, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên và ...

Hội thảo khoa học “Thư viện Việt Nam hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0”

(Cinet)- Nhiều ý kiến, tham luận thiết thực nhằm phát triển ngành thư viện Việt Nam đã được trình ...

Lễ hội âm nhạc điện tử lớn nhất dịp Trung thu 2018

Trip to the moon (du hành đến mặt trăng) là lễ hội âm nhạc điện tử được Connected Agency tổ chức, ...

Phát hiện thêm nhiều vách đá mới tại gành Đá Đĩa

(Moitruong.net.vn) – Khi tiến hành dọn dẹp mở rộng khu vực xung quanh gành Đá Đĩa, Ban Quản lý di ...

Hương ước giúp bảo tồn và phát huy di sản văn hóa

Trong các bản hương ước, quy ước đều có những quy định về bảo vệ các di sản văn hóa của làng, đặc ...

Attractions

Danh lam thắng cảnh

HOTEL NEAR MUSEUM

Restaurant

Who Online

000511915
Today
Yesterday
In Week
In Months
All
598
1173
6379
15096
511915