SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

BAN GIÁM ĐỐC 

 Ông: ĐINH MỘT

Chức vụ: GIÁM ĐỐC

Cơ quan: 0262.3.605.507 - 0903.524.885

----------------------------------

Bà: HOÀNG THỊ NHẬT 

Chức vụ: P. GIÁM ĐỐC 

Cơ quan: 0262.2.480.365 – 0977.932.232

---------------------------------- 

Ông: TRẦN QUANG NĂM

Chức vụ: P. GIÁM ĐỐC 

Cơ quan: 0262.6.570.870 – 0982.288.047

 ----------------------------------

 

PHÒNG HC-TH

 

Ông: NGUYỄN ĐỨC HẢI

Chức vụ: TRƯỞNG PHÒNG

Cơ quan: 0262.6.253.639 - 0914.189.524

----------------------------------

Bà: HỒ THỊ KIM NHỊ

Chức vụ: P. TRƯỞNG PHÒNG

Cơ quan: 0262.6.253.636- 0934.833.232

 

PHÒNG GIÁO DỤC & CÔNG CHÚNG

 

Bà: NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN

Chức vụ: TRƯỞNG PHÒNG

Cơ quan: 0262.2.240.631 - 0935.407.108

----------------------------------

Ông: ĐÀO ĐỨC NGỌC

Chức vụ: P. TRƯỞNG PHÒNG

Cơ quan: 0262.2.240.631 - 038.824.27.88

 

PHÒNG NGHIÊN CỨU SƯU TẦM

Ông: PHẠM NGỌC ANH

Chức vụ: P. TRƯỞNG PHÒNG

Cơ quan: 0262.6.253.637 - 0905.463.399

 

PHÒNG BẢO QUẢN  

 

Bà: NGUYỄN THỊ NGUYỆT

Chức vụ: T.PHÒNG

Cơ quan: 0262.6.251.558 - 0983.595.745

----------------------------------

Bà: NGUYỄN THỊ KIỀU HOA

Chức vụ: P. TRƯỞNG PHÒNG

Cơ quan: 0262.6.251.558 – 0905.259.695

PHÒNG TRƯNG BÀY 

 

Bà: ĐỖ THỊ SÂM

Chức vụ: TRƯỞNG PHÒNG

Cơ quan: 0262.6.253.638 - 0919.102.302

----------------------------------

Bà: DƯƠNG THỊ THANH HOÀI

Chức vụ: P. TRƯỞNG PHÒNG

Cơ quan: 0262.6.251.575 - 0932.442.327

 

PHÒNG DỊCH VỤ

 

Bà: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Chức vụ: TRƯỞNG PHÒNG

Cơ quan: 0262.6.480.262 - 0982.444.832

 

PHÒNG TRUYỀN THÔNG

 

Ông: BÙI NGỌC BẢO

Chức vụ: P. TRƯỞNG PHÒNG

Cơ quan: 0262.6.251.557 - 0935.752.599

Danh lam thắng cảnh

Danh lam thắng cảnh

KHÁCH SẠN GẦN BẢO TÀNG

Nhà hàng

Số lượt truy cập

000860352
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1184
11455
28465
860352