Bảo tàng Đắk Lắk với công tác đào tạo cán bộ bảo tồn di sản văn hóa

Ngày 23/11/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 65/SL-CTP “ấn định nhiệm vụ của Đông phương Bác cổ học viện”. Sắc lệnh không chỉ là văn bản đầu tiên về bảo vệ di sản văn hóa dân tộc mà còn thể hiện sự đánh giá cao vai trò, vị trí của các di sản văn hóa và những định hướng đúng đắn của Nhà nước ta đối với sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Ý thức rõ tầm quan trọng của công tác này, được sự quan tâm của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng chính quyền các cấp, lãnh đạo Bảo tàng luôn đề cao, quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, viên chức của đơn vị trong từng năm.

Ngày 2/9/1977, nhà truyền thống của tỉnh - tiền thân của Bảo tàng Đắk Lắk ngày nay - được thành lập theo Quyết định số 144/VH-XH của UBND Tỉnh. Nhiệm vụ của Bảo tàng, ngay từ giai đoạn này, là đào tạo đội ngũ cán bộ có đủ trình độ nghiệp vụ và phẩm chất chính trị để bảo tồn di sản văn hoá dân tộc, định hướng và tổ chức các hoạt động văn hóa cho nhân dân, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở tỉnh Đắk Lắk.

Năm 2004, Dự án FSP “Phát huy di sản Bảo tàng Việt Nam” do Cộng hòa Pháp giúp đỡ bắt đầu khởi động, bên cạnh việc tập trung xây dựng đề cương trưng bày Bảo tàng mới, BGĐ Bảo tàng không ngừng tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức trong đơn vị tham gia các lớp tập huấn của Dự án FSP về những vấn đề liên quan đến chuyên môn Bảo tàng như: “Kho Bảo quản”, “Tổ chức sắp xếp kho”, “Phương pháp nghiên cứu nhân học trong tang ma nghi lễ và ma thuật”, “Quản lý và giám định cổ vật”, “Bảo quản ảnh”,… Cử 01 lãnh đạo tham gia lớp tập huấn “Lãnh đạo quản lý và suy nghĩ chiến lược” do Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức và được đi khảo sát thực tế 10 ngày tại Vương quốc Anh, 05 cán bộ tham dự lớp “Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh thương mại” do Quỹ Prudence tổ chức, 01 cán bộ tham gia tập huấn “Công tác giáo dục trong Bảo tàng”,… Không chỉ dừng lại ở việc cử cán bộ tham gia học tập ngoại tỉnh, Bảo tàng còn chú trọng đào tạo tại chỗ cho cán bộ, viên chức như mời các chuyên gia, nhà nghiên cứu về lĩnh vực văn hóa, bảo tàng chia sẻ kinh nghiệm: “Phương pháp tiếp cận nhân học trong Bảo tàng”, “Hoạt động Bảo tàng trong thời kỳ hội nhập”, “Chính sách công chúng”, “Kinh nghiệm điền dã dân tộc học”, “Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu thực địa qua một số nghiên cứu Nhân học văn hóa”, “Phương pháp nghiên cứu di sản văn hóa Tây Nguyên”, “Kinh nghiệm về việc chuẩn bị cho một cuộc trưng bày theo chuyên đề”,…

Sau khi khánh thành tòa nhà Bảo tàng mới (2011), BGĐ Bảo tàng đẩy mạnh hơn nữa việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức Bảo tàng nhằm đáp ứng yêu cầu bảo tồn và phát huy di sản văn hóa trong giai đoạn mới. Thường xuyên cử các cán bộ viên chức tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ như: Tập huấn kỹ năng xúc tiến du lịch do Bộ VH,TT & DL tổ chức tại Nha Trang; Quản lý và giám định cổ vật do trường Đại học Khoa học, Xã hội và Nhân Văn Tp. Hồ Chí Minh tổ chức; Tập huấn “Nghiệp vụ và phương pháp sưu tầm, nghiên cứu, truyền dạy về văn hóa, văn nghệ dân gian tỉnh Đắk Lắk năm 2012; Công tác bảo quản hướng tới một mạng lưới Đông Nam Á do Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ tổ chức; Tham dự khóa học ngoài trời về “Di sản văn hóa phi vật thể và Bảo tàng năm 2013” tại Thái Lan; Tập huấn ngành Di sản văn hóa tại Hà Nội (2013), tại Huế (2017); Tập huấn về bảo quản hiện vật kim loại, hiện vật giấy, hiện vật đồ mộc tại Tp. Hồ Chí Minh; Bồi dưỡng nghiệp vụ thuyết minh viên du lịch các tỉnh Tây Nguyên tại Đà Lạt; Tập huấn thuyết minh viên theo tiêu chuẩn VTOS tại Huế; Phối hợp với Viện Nghiên cứu xã hội kinh tế và môi trường (iSEE) tổ chức 02 lớp tập huấn: Kỹ năng trình bày và kể chuyện, Đa dạng văn hóa trong khuôn khổ dự án “Văn hóa của mình - Đối thoại trong không gian mở”; Lớp bồi dưỡng Di sản viên hạng II, III (2017); Tạo điều kiện cho viên chức theo học Đại học tại chức và liên thông, thạc sĩ, tiến sĩ. Bên cạnh đó, BGĐ luôn quan tâm và thường xuyên mời các chuyên gia đầu ngành các lĩnh vực văn hóa, nhân học, dân tộc học, khảo cổ,… đến nói chuyện chuyên đề, chia sẻ kinh nghiệm thực tế điền dã cho cán bộ, viên chức đơn vị như: TS. Nguyễn Thị Hòa chia sẻ về Văn hóa người Êđê Mthur ở M’Đrăk, GS.TS Ngô Văn Lệ nói chuyện chuyên đề “Tiếp cận nghiên cứu các vấn đề về tộc người đương đại”; PGS.TS Nguyễn Lân Cường nói chuyện 02 chuyên đề “Táng tục của cư dân Việt cổ” và “Bí mật phía sau nhục thân của các vị thiền sư”; TS. Nguyễn Văn Đoàn (PGĐ Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam với chuyên đề về khảo cổ học; TS. Nguyễn Văn Thắng (Viện phát triển bền vững vùng Tây Nguyên) với chuyên đề “Truyền thông sự kiện”,…

Hơn 40 năm qua có thể khẳng định, số lượng và trình độ của đội ngũ cán bộ, viên chức Bảo tàng đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu cho hoạt động bảo tồn di sản văn hóa tỉnh Đắk Lắk qua từng giai đoạn.

Phòng Truyền thông

 

 

 

Tin xem nhiều nhất

Quân và dân Đắk Lắk với cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945

Đầu tháng 8/1945, ở Đắk Lắk, những yếu tố của thời kì tiền khởi nghĩa đã hình thành và bùng lên ...

Đôi nét về văn hóa phi vật thể của người Êđê ở Đắk Lắk trong công cuộc đổi mới

Văn hoá phi vật thể gồm nhiều yếu tố cấu thành. Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi chỉ đề cập ...

Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 – 10/3/2015) Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk tiến quân giải phóng quận Lạc Thiện (Lắk) “Sự kiện nhiều người ít biết đến”

Đại tá Phan Công Thí

Nguyên Chủ nhiệm Chính trị

Bộ chỉ  huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện quyết ...

Phụ nữ Việt Nam và tám chữ vàng

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã ghi nhận sự đóng góp vô cùng to lớn của các ...

Công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ tài nguyên rừng tại Bảo tàng Đắk Lắk

Trong bối cảnh hiện nay, khi rừng và các tài nguyên rừng của Đắk Lắk ngày càng bị tàn phá nặng nề ...

Sưu tầm tư liệu Lễ đàn Tứ phủ tại đền Vạn Kiếp

Sưu tầm tư liệu, hình ảnh bổ sung cho kho tàng văn hóa phi vật thể là hoạt động thường xuyên của ...

Khai quật thám sát di chỉ khảo cổ học thôn Xuân Vĩnh xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Di chỉ Xuân Vĩnh nằm trên một ngọn đồi khá thoải, thuộc thôn 7 xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, ...

Danh lam thắng cảnh

Danh lam thắng cảnh

KHÁCH SẠN GẦN BẢO TÀNG

Nhà hàng

Số lượt truy cập

000566459
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1171
3645
17546
566459