Hội thảo khoa học: “Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Tây Nguyên: Bảo tồn và phát huy các giá trị”

Ngày 29/7/2016, thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp cùng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học: “Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Tây Nguyên: Bảo tồn và phát huy các giá trị” tại tỉnh Đắk Lắk.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học: “Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Tây Nguyên: Bảo tồn và phát huy các giá trị”

 

Hội thảo khoa học: “Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Tây Nguyên: Bảo tồn và phát huy các giá trị” tập trung vào các nhóm chủ đề chính như: Các giá trị văn hóa của dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên và việc phát huy giá trị văn hóa nhằm phát triển du lịch, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước, nâng cao đời sống người dân; Nhận diện giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Tây Nguyên; Tác nhân ảnh hưởng và quá trình biến đổi văn hóa trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Tây Nguyên hiện nay; Chủ trương, chính sách của Nhà nước về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của người dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên; Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của người dân tộc thiểu số tại chỗ ở các tỉnh Tây Nguyên trong thời gian qua; Những vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Tây Nguyên; Những vấn đề đặt ra trong công tác phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Tây Nguyên; Vấn đề bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa của các di tích lịch sử ở vùng Tây Nguyên; Vấn đề bảo tồn nghề và làng nghề dân tộc thiểu số tại chỗ ở các địa phương vùng Tây Nguyên; Các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên phục vụ du lịch hiện nay; Ứng dụng kinh nghiệm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống người dân tộc thiểu số trên thế giới vào trường hợp các dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên; Kinh nghiệm và đề xuất mô hình liên kết giữa các nhà khoa học với nhà quản lý nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc tại chỗ vùng Tây Nguyên.

PGS.TS Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu

Hội thảo nhận được rất nhiều bài viết có chất lượng, Ban tổ chức đã chọn ra 90 bài viết đăng vào Kỷ yếu hội thảo và chia thành hai phần: Tổng quan vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Tây Nguyên; Kết quả cụ thể công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Bà H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu

Hội thảo diễn ra trong hai phiên. Phiên thứ nhất có các tham luận: “Bảo vệ và phát huy giá trị kho tàng di sản văn hóa của các dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên” của GS.TS Trương Quốc Bình; “Bảo vệ Văn hóa các cộng đồng dân tộc ít người Tây Nguyên nhìn từ góc độ bảo vệ tiếng nói và chữ viết” của TS Hồ Xuân Mai; “Khai thác một số yếu tố văn hóa truyền thống của dân tộc Bahnar, Jrai để phát triển du lịch ở Gia Lai” của Th.S Hoàng Thanh Hương. Phiên thứ hai có các tham luận: “Những vấn đề đặt ra trong công tác bảo tồn giá trị truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên – từ thực trạng đến giải pháp tại tỉnh Đắk Nông” của C.N Phan Xuân Thuận; “Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của người dân tộc thiểu số tại chỗ ở tỉnh Đắk Lắk” của Th.S H’Lim Niê; “Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của người dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum” của Th.S Phan Văn Hoàng.

GS.TS Trương Quốc Bình báo cáo tham luận: “Bảo vệ và phát huy giá trị kho tàng di sản văn hóa của các dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Nguyên”

Hội thảo nhằm tăng cường mối liên kết bền chặt giữa các nhà nghiên cứu khoa học và các nhà quản lý văn hóa trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Tây Nguyên. Từ đó, tổng hợp những kết quả nghiên cứu văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Tây Nguyên trong thời gian qua; định hướng những vấn đề còn tồn tại cần tiếp tục nghiên cứu trong tương lai. Bên cạnh đó, xây dựng một diễn đàn mở để các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý văn hóa bàn luận, trao đổi kinh nghiệm, đóng góp ý kiến trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Tây Nguyên.

TS Hồ Xuân Mai báo cáo tham luận “Bảo vệ Văn hóa các cộng đồng dân tộc ít người Tây Nguyên nhìn từ góc độ bảo vệ tiếng nói và chữ viết”

Phòng Truyền thông

 

 

 

Tin xem nhiều nhất

Quân và dân Đắk Lắk với cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945

Đầu tháng 8/1945, ở Đắk Lắk, những yếu tố của thời kì tiền khởi nghĩa đã hình thành và bùng lên ...

Đôi nét về văn hóa phi vật thể của người Êđê ở Đắk Lắk trong công cuộc đổi mới

Văn hoá phi vật thể gồm nhiều yếu tố cấu thành. Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi chỉ đề cập ...

Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 – 10/3/2015) Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk tiến quân giải phóng quận Lạc Thiện (Lắk) “Sự kiện nhiều người ít biết đến”

Đại tá Phan Công Thí

Nguyên Chủ nhiệm Chính trị

Bộ chỉ  huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện quyết ...

Phụ nữ Việt Nam và tám chữ vàng

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã ghi nhận sự đóng góp vô cùng to lớn của các ...

Công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ tài nguyên rừng tại Bảo tàng Đắk Lắk

Trong bối cảnh hiện nay, khi rừng và các tài nguyên rừng của Đắk Lắk ngày càng bị tàn phá nặng nề ...

Sưu tầm tư liệu Lễ đàn Tứ phủ tại đền Vạn Kiếp

Sưu tầm tư liệu, hình ảnh bổ sung cho kho tàng văn hóa phi vật thể là hoạt động thường xuyên của ...

Khai quật thám sát di chỉ khảo cổ học thôn Xuân Vĩnh xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Di chỉ Xuân Vĩnh nằm trên một ngọn đồi khá thoải, thuộc thôn 7 xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, ...

Danh lam thắng cảnh

Danh lam thắng cảnh

KHÁCH SẠN GẦN BẢO TÀNG

Nhà hàng

Số lượt truy cập

000566465
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
1177
3651
17552
566465