Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước hiện nay

QĐND Online - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, sáng 8-6, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua-Khen thưởng (TĐ-KT) Trung ương, phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh-Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay”.

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Dự hội thảo có các đồng chí: GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-khen thưởng (TĐ-KT) Trung ương; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐ-KT Trung ương; đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu…

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, ngày 11-6-1948, nhân kỷ niệm 1.000 ngày Nam Bộ kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua ái quốc trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Từ đây, phong trào thi đua ái quốc liên tục phát triển, mở rộng, trở thành phong trào hành động cách mạng thiết thực, gắn với các nhiệm vụ chính trị qua các giai đoạn lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết rất ngắn gọn, nhưng đó là sự kết tinh và thể hiện tập trung những nội dung cơ bản tư tưởng của Người về thi đua ái quốc. Phó chủ tịch nước nhấn mạnh: Lời kêu gọi thi đua ái quốc thực sự là văn kiện chứa đựng những chỉ dẫn hết sức quý báu, có giá trị sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước; đặc biệt là thể hiện rõ tính hệ thống và nhất quán trong tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, về xây dựng đời sống mới, xã hội mới, con người mới...; đồng thời để lại cho chúng ta những bài học, những kinh nghiệm bổ ích trong công tác vận động quần chúng và là mẫu mực về thực hành tuyên truyền sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, để các tầng lớp nhân dân trong cả nước hăng hái tham gia sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng kịp thời, trở thành những tấm gương điển hình, mang lại hiệu quả xã hội to lớn.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại hội thảo.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định, 70 năm qua, trải qua các giai đoạn cách mạng, với những tên gọi, nội dung và hình thức biểu hiện khác nhau, song phong trào thi đua yêu nước vẫn phát triển theo dòng chảy liên tục, phù hợp với nhiệm vụ cách mạng của từng thời kỳ. Những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử đều ghi rõ dấu ấn việc tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta. Thi đua là động lực tinh thần và qua đó tạo ra sức mạnh vật chất vô cùng to lớn, góp phần huy động nhân tài, vật lực, sức người, sức của đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đó vừa là kinh nghiệm thực tiễn, vừa bổ sung và khẳng định quan điểm, tư tưởng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo đó, thi đua là động lực, là biện pháp để động viên nhân dân thực hiện sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định ý nghĩa lịch sử bất hủ và những giá trị lịch sử to lớn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Các đại biểu, các nhà khoa học dự hội thảo cần tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung: Lời kêu gọi thi đua ái quốc là nét đặc sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện sự sáng tạo trong phương cách lãnh đạo của Đảng ta, nhằm khơi dậy sức mạnh vĩ đại của dân tộc; là khởi đầu cho phong trào yêu nước, là động lực xây dựng chủ nghĩa xã hội và nhân cách con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Lời kêu gọi thi đua ái quốc là chỉ dẫn quý giá đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay. 70 năm đã qua, nhưng âm hưởng Lời kêu gọi thi đua ái quốc vẫn lay động, với tính thời sự sâu sắc, vẹn nguyên giá trị đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay. Với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta càng ý thức được vai trò và sức mạnh của nhân dân đối với sự thành công của phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ mới. Phong trào thi đua yêu nước “phải cụ thể, phải kịp thời, phải thiết thực, phải có trọng điểm và nắm điển hình”, bảo đảm tính thường xuyên, lâu dài và hiệu quả. Thi đua yêu nước phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể, kết hợp mục tiêu, lợi ích trước mắt, dù ngắn ngày hay dài ngày, từng đợt hay nhiều đợt…, và phải có sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả. Cần kịp thời nhân rộng những mô hình hay, kinh nghiệm tốt, những tấm gương điển hình như lời Bác dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 90 tham luận của các nhà quản lý, hoạt động thực tiễn, các nhà khoa học và các đại biểu. Các tham luận khoa học đi sâu, làm sáng tỏ, khẳng định Lời kêu gọi thi đua ái quốc là sự kết tinh và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam; là sự khởi đầu một phong trào hành động thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến kiến quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cùng với đó, Lời kêu gọi thi đua ái quốc còn là cơ sở nền tảng cho việc xây dựng con người mới trong phong trào thi đua yêu nước; là những chỉ dẫn quý giá đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay.

Hội thảo được tổ chức có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, càng khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh và giai đoạn cách mạng hiện nay.

Theo Báo điện tử Quân đội nhân dân

 

 

 

Tin xem nhiều nhất

Đôi nét về văn hóa phi vật thể của người Êđê ở Đắk Lắk trong công cuộc đổi mới

Văn hoá phi vật thể gồm nhiều yếu tố cấu thành. Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi chỉ đề cập ...

Quân và dân Đắk Lắk với cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945

Đầu tháng 8/1945, ở Đắk Lắk, những yếu tố của thời kì tiền khởi nghĩa đã hình thành và bùng lên ...

Kỷ niệm 40 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 – 10/3/2015) Lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk tiến quân giải phóng quận Lạc Thiện (Lắk) “Sự kiện nhiều người ít biết đến”

Đại tá Phan Công Thí

Nguyên Chủ nhiệm Chính trị

Bộ chỉ  huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện quyết ...

Công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ tài nguyên rừng tại Bảo tàng Đắk Lắk

Trong bối cảnh hiện nay, khi rừng và các tài nguyên rừng của Đắk Lắk ngày càng bị tàn phá nặng nề ...

Phụ nữ Việt Nam và tám chữ vàng

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã ghi nhận sự đóng góp vô cùng to lớn của các ...

Sưu tầm tư liệu Lễ đàn Tứ phủ tại đền Vạn Kiếp

Sưu tầm tư liệu, hình ảnh bổ sung cho kho tàng văn hóa phi vật thể là hoạt động thường xuyên của ...

Khai quật thám sát di chỉ khảo cổ học thôn Xuân Vĩnh xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Di chỉ Xuân Vĩnh nằm trên một ngọn đồi khá thoải, thuộc thôn 7 xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, ...

Danh lam thắng cảnh

Danh lam thắng cảnh

KHÁCH SẠN GẦN BẢO TÀNG

Nhà hàng

Số lượt truy cập

000508479
Hôm nay
Trong tuần
Trong tháng
Tất cả
797
2259
11660
508479